Embleem Titel Facebook

Smokkelen 

Brabant is in meer opzichten een bijzondere provincie. Ze kent een lange grensstreek waar duchtig van geprofiteerd werd. Smokkelwaar ging over en weer met gevaar voor eigen leven. Soms leidde het zelfs tot hele wildwest taferelen.
Door de geschiedenis uit te diepen hopen we ook met dit onderwerp een mooi verhaal te kunnen maken en een nieuw boek te kunnen presenteren.Natuurlijk ook dit keer met een historishe bijlage.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Speelboerderij Den Scherpenberg

 

Dit project uit zich in;